Příspěvky ČHS na r. 2018

děti a mládež do 18 let (nar. 2000 a později) 100 Kč
děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) zdarma
junioři od 19 do 25 let (nar. 2000 – 1993) 300 Kč
dospělí do 60 let (nar. 1993 – 1958) 400 Kč
senioři nad 60 let (nar. 1957 a dříve) zdarma

 

Příspěvky HO – na r. 2018

– řádní členové HO:                                           800 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok

– řádní členové HO: úhrada za ½ r.                   400 Kč – uhrazena tělocvična na pololetí

– studující v denním studiu                               400 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok

– studující v denním studiu:úhrada za ½ r.      200 Kč – uhrazena tělocvična na pololetí

– registrovaní členové                                       100 Kč – v případě používání tělocvičny doplatí příspěvky

– čestní členové                                                     0 Kč – v případě častějšího používání tělocvičny doplatí příspěvky

– členové výboru HO, TJ a instruktoři               400 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok

 

Výcvik horoškoly

– základní                                                                 2 600 Kč    (zahrnuje výcvik horoškoly, půjčení materiálu, vstup do tělocvičny pro první půlrok)

– studující v denním studiu                                   1 500 Kč

– vstup do oddílu bez výcviku (pro pokročilé lezce)   500 Kč

 

Číslo účtu: 252673340/0300

 

Vstupné do tělocvičny a na umělou stěnu

(splatné okamžitě při vstupu)

hosté, členové oddílu, kteří nemají zaplacenou tělocvičnu          50 Kč /trénink

                                                                                                nebo 1000 Kč /rok školní

                       ( resp. 400Kč  září – prosinec, 600Kč leden – červen )

Půjčovné materiálu:

materiál Půjčovné

pro členy HO

Kč/kus/akci

Půjčovné

pro nečleny HO

Kč/kus/akci

Vratná záloha

pro nečleny HO

Kč/kus/akci

Cepín 30 50 1500
Mačky 30 50 1500
ledov. skoby 3 ks 30 50 1500
Přilba 30 50 1500
Lav. sonda + lopata 50 50 1500
Lavinový pípák 30 Jen se schválením výboru – 50 Stanoví výbor
lano zdarma

Záloha se skládá před zapůjčením věci.

V případě poškození zapůjčené věci hradí uživatel opravu nebo přiměřenou náhradu. O výši rozhodne výbor HO .

Půjčovné nehradí

– nováčci při výcviku horoškoly

– instruktoři, členové výboru

 

Pojištění pro úhradu nákladů spojených se záchrannou akcí v případě nehody – volitelné

(hledání, transport vč. leteckého, repatriace, akutní nemoci, úrazy …)

Pojištění Uniqua přes ČHS  , volitelné pojištění pro záchranku a lékařskou péči při úraze v cizině, bližší podmínky na stránkách ČHS,

možno sjednat pouze prostřednictvím oddílu a svazu ČHS,

Pojištění OAV  a DAV – individuelní pojištění jako součást členství rakouského, připadně německého svazu.

O podmínkách se dočtete na webových stránkách svazu, možnost slev či výhodnějšího kolektivního sjednání.

Lze výhodně kombinovat členství v ČHS a OAV.

Pojištění TRIO – nový balíček služeb ČHS Trio, který při svých aktivitách oceníte. Přináší vám vše, co můžete potřebovat – od spolehlivého pojištění přes 50% slevy na ubytování v alpských chatách po celé Evropě až po členské výhody Českého horolezeckého svazu. 

Lze sjednat i krátkodobá pojištění, pozor na plnění v případě provádění horolezecké činnosti či turistiky,

některá pojištěmí mají významná omezení.

OAV, DAV je  dražší než Uniqua, ale s výrazně vyšším krytím finančně i rozsahem, se slevami na chatách a jinými výhodami. Trio je levnější, rozsah pojistného plnění je dostatečný, avšak nižší.Bližší podmínky je vhodné prostudovat na webových stránkách  www. horosvaz.cz a stránkách poskytovatelů.

Schváleno Valnou hromadou HO Hodonín dne 2.12.2016 a platné od 1.1.2017