Poplatky se platí převodem na účet číslo 252673340/0300 s jednoznačným uvedením kdo a za co platí.

Příspěvky ČHS
děti a mládež do 18 let (nar. 2003 a později) 100 Kč
děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) zdarma
junioři od 19 do 25 let (nar. 2002 – 1996) 500 Kč
dospělí do 65 let (nar. 1995 – 1956) 600 Kč
senioři nad 65 let (nar. 1955 a dříve) 200 Kč
Roční příspěvky HO
řádní členové HO 1000 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok
řádní členové HO: úhrada za ½ r. 500 Kč – uhrazena tělocvična na pololetí
studující v denním studiu 500 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok
studující v denním studiu: úhrada za ½ r. 250 Kč – uhrazena tělocvična na pololetí
registrovaní členové 200 Kč – v případě používání tělocvičny doplatí příspěvky
čestní členové 0 Kč – v případě častějšího používání tělocvičny doplatí příspěvky
členové výboru HO, TJ a instruktoři 500 Kč – uhrazena tělocvična na kalendářní rok
Výcvik horoškoly
Základní Horoškola 1

Rožšíření Horoškola 2

5500 Kč bezpečné lezení na umělých stěnách a na skalách (zahrnuje výcvik horoškoly, půjčení materiálu, vstup do tělocvičny pro první půlrok)

5500 Kč bezpečné lezení na vícedélkových cestách a lezení v horách (zahrnuje výcvik horoškoly, půjčení materiálu, vstup do tělocvičny pro další půlrok)

studující v denním studiu 3000 Kč
vstup do oddílu bez výcviku (pro pokročilé lezce) 500 Kč
Vstupné na umělou stěnu
50 Kč trénink
1000 Kč školní rok
400 Kč září – prosinec
600 Kč leden – červen

(splatné při vstupu hosty a členy oddílu, kteří nemají zaplacenou tělocvičnu)

Půjčovné materiálu
Materiál Půjčovné Vratná záloha
pro členy HO
Kč/kus/akci
pro nečleny
Kč/kus/akci
pro nečleny
Kč/kus/akci
Cepín 30 50 1500
Mačky 30 50 1500
ledov. skoby 3 ks 30 50 1500
Přilba 30 50 1500
Lav. sonda + lopata 50 50 1500
Lavinový pípák 30 Jen se schválením výboru
50
Stanoví výbor

Záloha se skládá před zapůjčením věci.
V případě poškození zapůjčené věci hradí uživatel opravu nebo přiměřenou náhradu. O výši rozhodne výbor HO .
Půjčovné nehradí
– nováčci při výcviku horoškoly
– instruktoři, členové výboru

Pojištění pro úhradu nákladů spojených se záchrannou akcí v případě nehody – volitelné
(hledání, transport vč. leteckého, repatriace, akutní nemoci, úrazy …)

  • Pojištění Uniqua přes ČHS – volitelné pojištění pro záchranku a lékařskou péči při úraze v cizině, bližší podmínky na stránkách ČHS, možno sjednat pouze prostřednictvím oddílu a svazu ČHS,
  • Pojištění OAV a DAV – individualní pojištění jako součást členství rakouského, připadně německého svazu. O podmínkách se dočtete na webových stránkách svazu, možnost slev či výhodnějšího kolektivního sjednání. Lze výhodně kombinovat členství v ČHS a OAV.
  • Pojištění TRIO – nový balíček služeb ČHS Trio, který při svých aktivitách oceníte. Přináší vám vše, co můžete potřebovat – od spolehlivého pojištění přes 50% slevy na ubytování v alpských chatách po celé Evropě až po členské výhody Českého horolezeckého svazu. 
  • OAV, DAV je dražší než Uniqua, ale s výrazně vyšším krytím finančně i rozsahem, se slevami na chatách a jinými výhodami. Trio je levnější, rozsah pojistného plnění je dostatečný, avšak nižší. Bližší podmínky je vhodné prostudovat na webových stránkách www.horosvaz.cz a stránkách poskytovatelů.
  • Lze sjednat i krátkodobá pojištění, pozor na plnění v případě provádění horolezecké činnosti či turistiky, některá pojištění mají významná omezení.

Schváleno Valnou hromadou HO Hodonín dne 11.1.2019 a platné od 11.1.2019