Původní horolezecký oddíl v Hodoníně vznikl při tělovýchovné jednotě Turist Hodonín (HO TJ Turist Hodonín) dne 21.6.1989. Fungoval až do r. 2012 a od r.2013 jeho členové vytvořili občanské sdružení Horolezecký oddíl Hodonín s vlastní právní subjektivitou, které převzalo tradici a původní oddíl v rámci jednoty zanikl. Od března roku 2014 byl dle požadavku zákona (transformace sdružení na spolky) název změněn na Horolezecký oddíl Hodonín, z.s.

Z původních 20 členů se postupně rozrostl na 30-50 členů. Členové spolku jsou zároveň členy ČHS sdruženými v ZOS ČHS č.101. Spolek i ZOS mají stejné vedení, tedy výbor a předsedu, který jejich jménem jedná.

stena1Tréninky HO jsou mimo prázdniny každý čtvrtek v 19.30 v tělocvičně Základní školy na Vančurově ulici v Hodoníně, kde je po dohodě s vedením školy postavena cvičná lezecká stěna. Vančurova 2, 695 04 Hodonín

Členové horolezeckého oddílu se věnují lezení na bližších i vzdálenějších skalách v tuzemsku i zahraničí, ve středních velehorách, zejména v Tatrách a východních oblastech Alp. Jedná se o sportovní i tradiční klasické lezení. Dále někteří členové tréninkově bouldrují. Oddíl se v historii nikdy nevěnoval soutěžnímu lezení. Část členů provozuje rekreační skialpinismus. Oddíl neměl a nemá sekci věnovanou speciálně dětem a mládeži pod 15 let.

V oddíle funguje oddílová horoškola, ve které zájemci projdou výcvikem od umělé cvičné stěny, přes cvičné skály Chřibů, Malých Karpat a další až po soustředění v Tatrách. Soustředění bývá v letním období zaměřeno na lezení ve skalních terénech a v zimě je zaměřeno na výcvik postupu v terénu s cepínem, chůzi na mačkách a další zimní dovednosti. V oddíle bylo pět vyškolených instruktorů horolezectví, v současnosti organizují horoškolu a vzdělávání dva z nich s aktivní platnou licencí.

Mimo horoškoly pro zájemce o lezení zajišťuje oddíl i vzdělávací akce pro své členy, organizuje praktické nácviky spojené s bezpečností a metodikou lezení a pořádá letní a zimní soustřední zaměřené na lezení v horách. Pro veřejnost bývá jednu sobotu či neděli na podzim otevřena lezecká stěna.

Členové HO mají možnost zapůjčení horolezeckého materiálu ze skladu oddílu. Jedná se zejména o mačky, cepíny, kladiva, přilby, zimní boty, lavinové sondy a pípáky. Dále je k dispozici skromná oddílová knihovna.