20150801_110812Předpokládá se zájem o skály, hory, přírodu, přiměřená fyzická a zdravotní kondice, chuť a vůle se něco naučit. A taky trochu disciplíny a pochopení, že nejde všechno hned. Za to se může zájemce v horoškole naučit základy lezení a vše důležité, co bude k lezení potřebovat a čeho se naopak vyvarovat.

Tréninky jsou každý čtvrtek od 19.30 hod na ZŠ Vančurova („Na Větrné Hůrce“)  vchod do tělocvičny je ze dvora. V případě zavřených dveří nutno zabouchat, zazvonit nebo počkat. Zde je možné dostat detailní informace. Do tělocvičny, kde je cvičná lezecká stěna, se vstupuje zásadně v přezůvkách nebo sport. obuvi určené do tělocvičny. Trénink spočívá především v možnosti trénovat na lezecké stěně, ale dá se i jinak vyřádit v tělocvičně.

Zájemce o horolezectví dostane přihlášku, doloží zdravotní způsobilost a zaplatí vstupní příspěvky. Výcvik trvá přibližně rok a je rozdělen do několika bloků (nalejváren). V nich se kombinuje teorie a praktický nácvik. Z hlediska času a počtu zájemců je vhodné začínat na podzim. Později jen po individuelní domluvě.

Zájemce o členství by měl mít alespoň 15 let, mladším doporučujeme obrátit se na HO v Břeclavi, kde mají specializovaný oddíl mládeže. Do 18 let vyžadujeme souhlas  zákonného zástupce.

Informace je možno též dostat e-mailem na adrese z hlavičky.

Těšíme se na Vás

Obvyklý průběh horoškoly:
ČÁST 1:  Po první části horoškoly, která by končila  prosincovou zdravovědou, by měli nováčci ovládat
navazování , uzly, prusíky, lezení na druhém konci i na prvním v jednodélkových zajištěných cestách, jistění, slaňování.
Měli by ovládat základy zdravovědy, první pomoc a měli by umět zachytit pád.
První nalejvárna – začátek listopadu – 2 dny / místní chata a skály v Chřibech
Chytání pádů – praktický návik pro všechny členy oddílu, jak to funguje, když spolulezec spadne  / Hodonín
Zdravověda – jednodenní seminář pro všechny členy oddílu zaměřený na specifika horolezeckého sportu s praktickým nácvikem simulací, např. KPR, transporu apod. / Hodonín
ČÁST 2:  po této části by měli zvládat lezení naprvo na zajištěných cestách, používání a zakládání vlastních jisticích prostředků, něco o materiálu k lezení, zhotovení vlastních štandů, dynamické jištěn, plánování tůry
Po druhé části horoškoly, kterou zakončí nováčci  zkouškama  v rozsahu základních znalostí o lezení a materiálu, zdravovědě, o záchranných technikách, by měli být schopni lézt vícedélkové cesty v horách.
Druhá nalejvárna – konec března, začátek dubna – 2 dny
Záchrany a sebezáchrany v horách – konec května – 1-2 dny / Chřiby
Lezecké dny na skalách, co nejvíce – min. 3
Letní soustředění, obvykle Vysoké Tatry – konec srpna – 4 dny
ČÁST 3:  (nepovinná – bonus pro zájemce) je zaměřená na zimní pohyb ve vysokohorském terénu, skialpinismus, zimní lezení, ledy, mixy, lavinovou problematiku a jiná nebezpečí hor
Třetí nalejvárna – leden až únor – 1 nebo 2 dny v rámci zimního soustředění
Zimní soustředění obvykle Vysoké Tatry – konec března, začátek dubna – 4 dny
 
UZÁVERKA PŘIHLÁŠEK NA PŘÍŠTÍ HOROŠKOLU JE 30. září