Horolezecký oddíl vznikl a funguje jako dobrovolné sdružení, které vytváří prostor a podmínky pro provozování horolezeckého sportu a doplňkových sportů svých členů.

Jeho členové tvoří zároveň základní organizační složku (ZOS 101) Českého horolezeckého svazu (ČHS).

Členem sdružení Horolezecký oddíl Hodonín může být každý, kdo se ztotožňuje se zaměřením oddílu, splňuje podmínky některé  formy členství a uhradí členské příspěvky na aktuální období ve stanovené výši.

Základním právem členů je zúčastňovat se oddílových akcí a využívat oddílovou cvičnou lezeckou stěnu v tělocvičně, využívat oddílový materiál, účastnit se valných hromad, navrhovat a volit členy výboru.

Základní povinností členů je provozovat horolezecký sport s maximálním důrazem na bezpečnost s ohledem na stupeň poznání v dané oblasti, dodržovat zásady provozování horolezeckého sportu ve vztahu k ochraně přírody a chránit skalní a horské lezecké terény pro využití příštími generacemi lezců.

Ve sdružení jsou možné  dvě formy členství – řádné a čestné.
1) Členství řádné

Řádný člen může využívat všechny výhody a služby, které členství v oddíle přináší, má právo hlasovat a volit na valné hromadě nebo být volen dle volebního řádu do výboru sdružení.  Doporučuje se, aby řádný člen HO byl členem ČHS, přičemž se nevylučuje členství v jiném horolezeckém svazu sdruženém v UIAA..

Řádný člen – čekatel,  může využívat všechny výhody a služby, které členství v oddíle přináší, nemá právo hlasovat a volit na valné hromadě nebo být volen dle volebního řádu do výboru sdružení.

  • Čekatelé členství mají právo po úhradě patřičného vstupního poplatku absolvovat odd. horoškolu, přičemž mají nárok na zapůjčení některé oddílové horolezecké. výzbroje zdarma (dle aktuálního přehledu  odd. příspěvků). Řádným členem sdružení se stane po absolvování základního výcviku horoškoly, na doporučení instruktora. Čekatelská lhůta je minimálně 10 měsíců.
  • Čekatel členství, který má základní lezecký výcvik a nechce absolvovat oddílovou horoškolu, se může stát  řádným členem sdružení na základě doporučení minimálně  tří řádných členů, přičemž by jeden měl být instruktor nebo člen výboru HO. Čekatelská lhůta je minimálně 10 měsíců. Vstupní poplatek je dle aktuálního přehledu  odd. příspěvků.
  • člen čekatel se stává řádným členem po schválení výborem sdružení.

Řádní členové platí členské příspěvky dle schváleného aktuálního přehledu odd. příspěvků pro příslušný rok. Členové, kteří se oddílového života účastní jen příležitostně (mají i jiné zájmy, bydlí daleko, cestují, studují v zahraničí, vychovávají děti,…), přesto k oddílu cítí nějakou vazbu a chtějí zůstat i nadále členy sdružení nebo chtějí zůstat v ČHS, platí nižší příspěvek (nemají právo pravidelně využívat tréninky v tělocvičně, mohou si je ovšem doplatit).
2) Členství čestné

mohou mít osobnosti se zásluhami o oddíl, horolezectví, významný lezec, bývalý člen mající zásluhy o oddíl, případně jiné společenské zásluhy, či jiná významná osoba. Na návrh výboru členství čestné schvaluje valná hromada. Čestné členství je osvobozeno od oddílových poplatků (nikoliv případných příspěvků ČHS).