Boj s byrokracií – zpráva o vytvoření Horolezeckého oddílu Hodonín, z.s.

posted in: Příspěvky | 0

Vrcholy jsou různé. I cesty, jak jich dosáhnout. Jednoho takového jsem s dopomocí dosáhl i já (nebo spíše my). Ale začněme od začátku …

Oddíl prošel v posledních letech významnými změnami, připomeňme si alespoň založení nového občanského sdružení  namísto oddílu TJ a jeho osamostatnění. Posledním počinem měla být změna  sídla sdružení na neutrální adresu. Jenže do toho přišli ministerští úředníčci s novým Občanským zákoníkem a z banální operace se stal boj o pomyslný vrchol. Zmatek v základním táboře byl nejdřív způsoben samotným zákoníkem, cože se to vlastně po nás bude chtít. Z občanských sdružení se přes silvestrovskou noc staly spolky, zákon jim ukládal ve lhůtě dvou let změnit či doplnit název tak, aby z něj bylo zřejmé, že jde o spolek. Proč to neudělat jedním vrzem, řekli jsem si na výročce  (VH) a odhlasovali změnu stanov s novým názvem, sídlem a ještě do nich pro jistotu zařadili revizní komisi. To bylo 13.12.2013. Po novém roce jsme si vybrali odpočinkový čas a pomalu se připravovali. V tomto čase to byl spíš solovýstup.  Poslal jsem na ministerstvo vnitra, odbor sdružování, několik meilů (na různé adresy z webových stránek) a taky jsem tam několikrát zkoušel telefonovat. Zcela bezvýsledně. Jakoby odbor sdružování rozpustili. Tak jsem sepsal žádost o provedení změny, vytiskl 2x stanovy ve dvou verzích (aby si vybrali tu vhodnější), doložil zápis z VH a vše poslal rekomando na MVČR. Odpověd kupodivu přišla za týden. Dle NOZ (Nového občanského zákoníku) bylo pověřeno evidencí sdružení, resp. spolků, ministerstvo spravedlnosti, konkrétně příslušné krajské soudy. A jsme zpět v základním táboře.

No co už. Zabrousil jsem na webovky Krajského soudu v Brně, napsal novou žádost, vyplnil on-line formulář (samotný zabral asi 2 hodiny), doplnil přílohy, dokonce i dopis o navrácení z MVČR přiložil a odeslal. Ocitl jsem se ve výškovém táboře a čekal. Odpověď přišla za necelý týden. Byl znát soudní rukopis. V jednom usnesení  se ukládalo navrhovateli do tří dnů zaplatit soudní poplatek 1000 Kč, jinak bude řízení zastaveno. Ve druhém usnesení soud ukládal navrhovateli ve lhůtě 15 dnů opravit a doložit své podání. V té chvíli bylo jasné, že bez podpory to dál nepůjde. Byla svolána operativní schůze výboru a přijat návrh Jary obrátit se na spřízněnou duši v advokacii, Mgr. Marcelu Zlámalovou. Velmi ochotná paní, leč velmi vytížená. Poslal jsem jí kopie všech dokumentů, které se problematiky týkaly a čekal jsem. Když už jsem cítil, že sklouzáváme do časové pasti (15 denní lhůta), lehce jsem začal přitlačovat na pilu. Právníci jsou zřejmě zvyklí, dělat na poslední chvíli, já jsem ale ke konci dost kmital. bylo nutno ověřit některé listiny, ověřit podpisy všech členů výboru na prohlášení bezúhonnosti a splnění podmínek členství ve výboru včetně souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku a také jejich  podpisy soustředit na zápisech ze schůzky výboru. Dále zajistit, opět ověřený, souhlas vlastníka nemovitosti, kde měl mít náš horolezecký spolek sídlo. A smlouvu o pronájmu kousíčku budovy. Vše se povedlo díky spolupráci Ing. St. Benady, vlastníka naftařského muzea v Hodoníně, a jeho zeťáka, Pavla Dvořáka. Paní magistra naštěstí připravila všechny formuláře, plné moci, souhlasy a prohlášení a na mě zbylo pouze zajistit cvrkot dokumentů a včas je soustředit zpět v advokátní kanceláři. Spolu s průvodním dopisem odešla rekomando tlustá obálka (s přílohami, nikoliv úplatky) směr Krajský soud Brno den před termínem. Výstup k vrcholu začal. A očekávání, povede se to ?

26.3.2014 ve 12:15 dorazila k Čuprům úřední obálka se zeleným pruhem. A v ní další usnesení : Vymazává se ….   Zapisuje se …. . Vyšlo to. Vrchol dosažen. Toto vítězství nad úřednickou byrokracií by se patřilo oslavit. Bez podpůrného týmu by to tentokrát nešlo.

Rád bych za spolupráci jmenovitě poděkoval paní magistře Marcele Zlámalové, panu Ing. Stanislavu Benadovi, Pavlovi Dvořákovi i členům výboru Pepovi Motyčkovi, Mirce Horákové, Petrovi Mlýnkovi a Jaroslavu Bednaříkovi. bez nich by to nešlo.

Od 24.března 2014 se jmenujeme

Horolezecký oddíl Hodonín, z.s.

se sídlem Kasárenská 1022, 695 01 Hodonín,

což je budova naftařského muzea v Hodoníně (viz foto).

Máme upravené stanovy v duchu změn a oficiálně si členy revizní komise, která výbor navrhl a vybral, musíme zvolit až na příští VH (neoficiálně se toho ujali Roman Motyčka a Staňa Okénka).

1.4.2014 v Rohatci v 21:37  dopsal Kolda

P.S. 1 zapsat změnu názvu u bankovního ústavu už bude doufám hračka, snad ani FÚ nebude dělat potíže.

P.S. 2 další vrcholy už raději na skalách.

IMG_5583